Modell >

Westinghouselok 1-3

Eikehjul i 0m

Revisjonsvogn i 0m

Bro ved Svorkmo

Prototype >

Thamshavnbanen
-En introduksjon

Historiske bilder

Bilder nåtid

Diverse >

Linker

Billedopplasting

Hovedside

English version

Hjulsett i Om


Modelltog uten hjul er stusselig greier. Og med et såpass obskurt forbilde som Thamshavnbanen var dette en av de største utfordringene.

Prototypen

Hjul

Det positive er at det ikke dreier seg om så mange hjultyper. Vi har valgt å konsentrere oss om materiell fra før andre verdenskrig, og da er det én hjultype som dominerer. Det er et 8-eikers stjernehjul med diameter på 75-84 cm. Denne hjultypen finnes på de aller fleste malmvognene, godsvognene og passasjervognene. I tillegg har kongevogna slike hjul.

Westinghouselokene har en litt annen hjultype med massive eiker, og diameteren er også litt større

Da disse lokene ble gjenoppbygd etter sprengningene under andre verdenskrig ble endel hjul erstattet med hjul fra malmvogner. Så en modell av westinghouselokene etter andre verdenskrig skal strengt tatt ha to hjultyper.

Hyllevare?

Siden det finnes et utall sporvidder og skalaer i modell prøvde jeg først å finne serieproduserte hjul som kunne benyttes.

Innledningsvis hadde jeg også tenkt at NMRAs RP-25 profil i HO kunne være en bra finescale profil for 1:45. Men eikehjul i HO med tilnærmet rett diameter ble for fine og med for mange eiker. Så dette var en blindgate.

Alan Gibson hjul

S-skala var neste ide. S-skala normalspor gir sporvidde på 22,22mm som er en perfekt match for meterspor i 1:45. Dette var lenge "hovedsporet" i etterforskningen. En mistenkt ble til og med innkjøpt fra Alan Gibson i England.

O-skala i forskjellige dialekter ble forsøkt, og noen eksemplarer fra Slater bli innkjøpt.

I tillegg ble det innkjøpt noen eksemplarer av Erik Waldes hjul beregnet på modeller av svenskt trefotsmateriell i nollan.

Bildet ved siden av viser en line-up med de tre kandidatene. Fra venstre ser vi Erik Waldes Korea-produserte hjul, Alan Gibsons S-skala tenderhjul og et Slater normalsporshjul i 1:43,5

Alan Gibson -Close but no cigar...

Alan Gibson hjul

Det nærmeste jeg kom var noen tenderhjul i S-skala fra Alan Gibson i England. Omtrent riktig diameter, noenlunde riktig antall eiker og en brukbar finskala hjulprofil. S-skala gir også eksakt riktig sporvidde i 1:45. Denne hjultypen ble benyttet på tårnvogna.

Men de var vanskelig å montere på akslingen uten å få sidekast, og plasteikene var litt fislete. Hjulbanen var også i fineste laget.

Diameter: 16,8 mm.

Slater -For store...

Slater hjul

Noen hjulsett av merket Slater ble også anskaffet, men disse hadde en for grov hjulprofil og en helt feil eiketype. Disse hjulene er beregnet på engelsk normalspor i 1:43,5.

En annen ting med Slater-hjulene er at det ser ut som de ikke akkurat er laget i rustfritt stål. De hjulene jeg har ser ut til å ruste litt. Noe som kanskje er helt i henhold til forbildet, men det borger ikke akkurat for bra strømoptak.

Diameter: 19,0 mm.

Walde -For små...

Walde hjul

Tidligere benyttet Erik Walde masseproduserte hjul fra Romford på sine smalsporsmodeller med sporvidde 16.5 mm.

Men for en tid siden bet han i det søte eplet og fikk produsert en spesialserie med hjul hos en Koreansk produsent.

Disse hjulene er virkelig flotte, med hjulstjerne støpt i messing og hjulbane i forniklet messing.

Problemet er at de er rett og slett for små til vår bruk. De har også en profil som je stiller meg litt undrende til. Men jeg har sett at de fungerer utmerket på Waldes anlegg, så om noen har smalsporsprosjekter der denne hjultypen kan passe er det ingen grunn til å nøle!

Diameter: 16,0 mm.

Olsen -Akkurat passe...

Olsen hjul

Kompromisser er ikke min sterke side, så det ble mer og mer klart at spesialbestillinger var veien å gå. Av og til må man bare finne opp hjulet på nytt...

Første tanke var å benytte samme produsent som Erik Walde hadde benyttet. Problemet var at minstebestillingen var 200 akslinger hos den koreanske produsenten. Det ble litt i heftigste laget...

Vi henvendte oss derfor til Erik Olsen i Danmark. Etter endel korrespondanse ble vi enige om at hans Proto45 standard også kunne egne seg til vårt prosjekt. Proto45 er egentlig en standard beregnet på normalspor. Men TB er bygd etter kraftigere standarder enn de fleste smalsporbaner, så det viste seg at Proto45 passet helt utmerket. Bildet er tatt fra Erik Olsens hjemmeside og viser et normalsporhjulsett bygget etter denne standarden.

La det være sagt med en gang at dette ikke er en billig fornøyelse! Olsen er en ekstremt dyktig og nøyaktig fagmann, og kvalitet koster. Prisen på 20 akslinger kommer seg på nærmere 6 000 nkr. Men ta en kikk på teknikken han benytter. Det er ikke sikkert at timeprisen blir så avskrekkende! 20 akslinger er nok til 2 lok og 6 vogner. Med den farten vi holder trenger vi neppe å bestille flere hjul før om tidligst 5-6 år!

Olsen hjulstjerne

I samarbeid med Olsen utviklet vi en tegning av hjulsettene basert på Proto45 standarden. De eneste endringene i henhold til standarden var at hjulbanen ble litt smalere, samt at "back to back" målet ble 20,56mm. BTB er forøvrig et av de mest kritiske målene for sporleggingen, så derfor ble standardene for sporlegging fastlagt samtidig. Standardene for spor kommer vi tilbake til i en egen artikkel.

Vi har nå fått levert nok stjerneekehjul til 10 vogner, og resultatet har virkelig blitt like bra som vi hadde håpet. Hjulstjernene er støpt i hvitmetall, og hjulbanene er dreid i automatstål.

Det var meningen at disse hjulene også skulle benyttes på modellen av Westinghouseloket. Men underveis i prosjektet ble det besluttet at det skulle lages lokhjul med helt korrekt diameter og massive eker. En av grunnene til dette var at Olsen hadde lyst til å prøve å få støpt hjulstjerner i messing istedenfor hvitmetall.

Olsen hjulstjerne lok

Korean Brass har nå støpt hulstjerner, og i følge Olsen ser det bra ut. Vi bestillte 90 hjulstjerner for å ha nok til opp til 10 lok. Noen av de leverte delene var lett deformerte, men KB leverte 124 stk. så det skulle gå bra å sortere bort disse. Prisen for disse delene blir litt i overkant av 10 kr pr. stk. alt inkludert. Leveringstid inkludert transport begge veier ble ca. tre uker, slett ikke ille. Korean brass kan kontaktes pr. epost, <hkbrass@hananet.net>.

Helt til slutt tar vi med en side ved side sammenligning av et prototypvognhjul med et modellhjul. Dette viser bedre enn noe annet hvorfor vi synes disse modellhjulene er verdt hver krone:

 

Olsen hjulstjerne