Modell >

Westinghouselok 1-3

Eikehjul i 0m

Revisjonsvogn i 0m

Bro ved Svorkmo

Prototype >

Thamshavnbanen
-En introduksjon

Historiske bilder

Bilder nåtid

Diverse >

Linker

Billedopplasting

Hovedside

English version

Jernbaneundergang sør for Svorkmo stasjon


Forbildet

Bro Bro Bro Bro

Rett sør for Svorkmo (19,58 km. fra Thamshavn) ligger det en veiundergang med en typisk bjelkebro. Brokarene og støttemurene er tørrmurt. Men rundt første verdenskrig (1917) ble brua hevet, og det ble støpt brokar i betong på toppen av de opprinnelige murene. Akkurat hvorfor dette ble gjort vet vi ikke. Stigningen ble redusert fra 4,0% til 3,5%, det er mulig at dette er hele forklaringen.

Det er en stygg knekk i banen ved den sørligste vekselen på stasjonen som ser ut som den kunne passet på en nybegynners Märklin anlegg!

Grunnriss
Bro

Dokumentasjon

Denne undergangen er svært godt dokumentert. Selve broen finnes det originaltegninger av i 1:10. Det er også bevart tegninger av de opprinnelige støttemurene og brokarene med endringene fra 1917 tegnet inn. I tillegg finnes det tegninger i 1:1000 som viser sporplanen i dette området.

I tillegg fotograferte vi og målte forbildet (Vi visste ikke da at det fantes tegninger bevart!) høsten 2000.

Høsten 2001 skal denne undergangen ombygges drastisk, det gjør ikke en modell av dette området slik det opprinnelig var mindre inressant.

Modellen

Fagverket

Det hadde sikkert ikke vært noe problem å bygge et såpass kort brospenn i styren-profiler. Men jeg valgte å bygge broa i messing for å skaffe meg litt mere erfaring i messingarbeide.

Bro

For å lette loddearbeidet ble det bygd en jigg av furulister. Listene er skrudd ned i en kryssfinerplate der det på forhånd var tapet opp en tegning av broen.

De synlige naglene er gjenskapt med Old Pullmans nagler med 0,8 mm hode. Disse loddes fast i 0,6mm hull og klippes av på baksiden.

Bildet med den stolte modellbygger viser status pr. 28.11.01. Fagverket er nå ferdig. Neste skritt er å male fagverket før brodekket kan legges. Men foreløbig har jeg ikke samlet nok mot til å fyre opp airbrushen. Først må det bygges en avtrekkboks også...
Foto: Thor Nielsen

Brodekket

Dette er laget av Kappler-sviller på 5,1 X 2,5 mm. De langsgående treplankene er en Kapplerlist på 3,51,5mm. Boltene er laget av GrandtLine sekskantbolter utstyrt med skiver av 0,125mm styrenplast.

Støttemurer og brokar

Steinene er laget i gips. Støpte først en passende tykk gipsplate som ble risset i passende bredder. Stripene ble brukket av, og bruddflatene gir en brukbar illusjon av naturstein.

Steinene ble farget med fortynnede akrylfarger.

Påbyggingen på toppen ble støpt etter at murene under ble bygd opp. Det ble bygd en støpeform av trelister. Det er kritisk at denne blir helt tett, hvis det lekker gips nedover muren under er løpet kjørt!

Videre planer

Broen skal senere plasseres på et diorama som igjen skal inngå i en større modell av Svorkmo stasjon.

 

>